Natur gruppen

Forår 2020
Vi har fra Januar 2020, startet en udegruppen i børnehaven, hvor en de store børnehavebørn, sammen med deres tilknyttede voksne, skal ud i naturen og være i dagligdagen.

Formålet med naturgruppen er at præsentere børnene for naturens forunderligheder afhængig af de forskellige årstider. Der vil blive lagt vægt på fauna samt vildt, der findes i vores nære natur.

Dagen vil starte kl. 07:45, hvor vi samles og tager bussen ud til Nøjkærhus i Virklund.
Her vil vi bruge dagen på at lege, gå lange ture, bruge redskaber, bygge og lave mad over bål.
Der vil være et udetoilet til rådighed.
Vi er hjemme på Stengården igen ved kl. 15:00.

Hver onsdag skal børnene medbringe en madpakke, da vi tager på vandretur.

Vi er på Nøjkærhus Mandag - Torsdag, bortset fra hver lige uge, hvor vi om Tirsdagen er på Stengården.
Vi er på Stengården hver Fredag.

Dette er stadig meget nyt, og der vil komme yderligere information her på siden.