Priser

Vuggestue
For vuggestuebørn (0-3 år) er forældrebetalingen fastsat til: 3500kr

Børnehave
For børnehavebørn ( fra 3 år) er betalingen fastsat til: 2500kr

For sent afhentning
Prisen er sat pr. time. pr. barn: 250kr

Forældrebetalingen er forudbetalt til den 1. i hver måned.Eventuel søskende rabatter og hel/delvis friplads udregnes af den bosiddende kommune,
og reguleres i henhold til kommunens regler.