Fra Baby til Teenager - her er der højt til loftet

Partnerskab med privatskole: Th. Langs Skole i Silkeborg
På Stengården Hestehaven får du og dit barn en vuggestue og børnehave med et klart værdigrundlag og nogle klare holdninger.
Vi samarbejder med en privatskole: Th. Langs Skole.
De har ligesom os et klart værdigrundlag og nogle klare holdninger til børn, til deres læring og til deres dannelse, som lægger sig tæt op af vores.

Vi ønsker dette samarbejde, fordi vi tænker, at der kan blive en sammenhæng for dit barn fra baby til teenager.
Der vil være en rød tråd i forhold til værdierne, og dit barn vil ikke opleve skiftet fra børnehave til skole som stort.
Dit barn vil opleve trygge og overskuelige rammer.

Både Th. Langs Skole og vi prioriterer en god normering, hvor der er god tid til det enkelte barn, da vi mener, at det er afgørende for at give dit barn en tryg og lærerig hverdag.

På Th. Langs Skole er målet at gøre dit barn til et selvstændigt, socialt, fagligt stærkt og helt menneske.

Eleverne er samlet i storklasser, hvor børnene trives med en stor vennegruppe, og hvor to lærere arbejder sammen i timerne.
Eleverne lærer at arbejde projektorienteret og med forskellige læreprocesser.
Børnene får oplevelser og bruger kreative, musiske og kropslige aktiviteter.
Th. Langs Skole har tradition for at være nytænkende og tror på, at skolen skal udvikle sig i takt med samafundet.
Derfor udfordres vanetænkning og nye læringsmetoder bruges i hverdagen.

Herunder er konkrete eksempler fra hverdagen, hvor vi bruger hinanden:
Børnehavebørnene inviteres på skolen for at se teater i indskolingsklasserne.
Udflugter for skolebørn til Stengården Hestehaven hvor der arbejdes med udgangspunkt i natur/teknik.
Vi bruger og udnytter naturen.
Entreprenante læringsforløb – hvor skolebørnene giver børnehavebørnene forskellige oplevelser.
Hestehaven-Stengården kommer på skolen for at lege og lære i gymnastiksalene.
Invitation til informationsmøde for kommende skolebørns forældre.

mere at vide

Du kan læse mere på skolens hjemmeside: www.thlang.dk

Ønsker du/I af besøge skolen, kan dette aftales med skoleleder Tine Kristiansen tlf. 29 61 33 43.

Der vil være mulighed for at tilmelde dit/jeres barn skolen, når du/I melder dit/jeres barn ind i børnehaven.

Når dit/jeres barn når skolealderen er det garanteret en plads, hvis du/I har valgt at indskrive barnet, men du/I er ikke forpligtede på at vælge Th. Langs Skole, før barnet skal starte i skolen.

Hvis der er venteliste til en klasse på Th. Langs Skole, har søskendebørn til et barn, der i forvejen går på skolen fortrinsret.