Vores værdier

”Børn skal udvikles, ikke passes”

Mission:
Stengaarden-hestehaven er en privat integreret institution omfattende vuggestue og børnehave, der hele tiden har barnet i centrum.
Vi tager udgangspunkt i det enkelte barn og sikre en glidende overgang fra vuggestue til børnehave.
Vi udvikler børnene til at være skole parate.

Vision:
Stengaarden-Hestehaven vil være den mest fortrukne privat integrerede institution og således være i top of mind hos forældrene.

Værdier:
Vi tror på den gode historie og et motiveret og fagligt kompetent personale, der danner basis for en positiv udvikling af vores børn.
Det gode og positive samspil mellem børn, forældre og personale vil være en forudsætning for at vi kan opnå vores vision.

Vi arbejder med vores værdier gennem disse stikord:
Natur, motorik, dyr, udeliv, natur, sprog, kost og busture.

Strukturen på Stengaarden.

Personale kulturen på Stengaarden arbejder med en flad struktur, hvilket betyder at alle personale er lige, uanset uddannelse, samt lægger vi vægt på vores forskellige kompetencer.
Det er vigtigt for os at vi sikre at alle ansatte får en forståelse af kulturen på Stengaarden.

Nøgleord for de ansatte er:

Være holdspiller, ikke individualist.
Det betyder at vi løfter arbejdet sammen i flok og vi har fleksibilitet, så der ikke er unødig stress eller at børnene bliver et kompromis, børnene er først.

Holde hvad vi lover.
Vi prioriterer at være troværdige over for hinanden, børnene og forældrene.
Det betyder blandt andet, at hvis vi har en aftale med en forældre, så bliver det overholdt, for at beholde vores gode samarbejde og give trykhed.

Vær venlig, kompetent og bestemt i kommunikationen.
I forbindelse med overstående, så er trykhed for barn og forældre alpha-omega.
Trykhed sker igennem forudsigelighed og god kommunikation, derfor stræber vi os på at være tydelige og faglige i vores snak om barnets hverdag og eventuelle problematikker.

Det er meget vigtigt for os at vi skaber gode relationer til og fra børnene.
Børnene opnår derfra en følelse af at have værdi, og derfor skal intuitionen give børnene et godt, trykt og sundt tilhørsforhold.